Lokaty miesięczne w sierpniu

Portal Bankier.pl sporządził ranking lokat na 30 dni. Wybrano TOP 5 najlepszych produktów dla kwoty 10 tys. zł.

Najlepszą lokatę dla kwoty 10 tys. zł ma Idea Bank, który na Lokacie Happy proponuje aż 4 proc. Oferta ta przeznaczona jest wyłącznie dla nowych klientów. Kolejne miejsce zajmuje euro bank. Lokata LOGujesz – LOKujesz jest lokatą mobilną, którą mogą założyć jedynie posiadacze konta osobistego korzystający z aplikacji mobilnej. Jej oprocentowanie wynosi 3,50 proc. w skali roku. Trzecie miejsce należy do PKO BP. Lokata IKO ze stawką na poziomie 2,25 proc. również dostępna jest wyłącznie za pośrednictwem bankowości mobilnej.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców pomaga w spłacie rat

Osoby spłacające kredyt na zakup mieszkania, które znalazły się w ciężkim położeniu mają możliwość skorzystania z pomocy oferowanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Niewiele osób korzysta jednak z tego rozwiązania.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców funkcjonuje od lutego tego roku przy Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki, jakimi dysponuje to 600 mln zł. Pieniądze te wpłaciły banki i inne instytucje udzielające kredytów hipotecznych.  Wypłacane jest z nich wsparcie osobom z kredytem hipotecznym, które są np. bezrobotne, rata kredytu przekracza 60 proc. dochodów miesięcznych gospodarstwa domowego albo dochód w rodzinie po spłacie raty kredytu jest tak niski, że uprawnia do ubiegania się o wsparcie ze środków pomocy społecznej.

PKO Bank Hipoteczny wyemitował listy zastawne o wartości 500 mln zł

Na prowadzonym  przez warszawską giełdę rynku obrotu obligacjami Catalyst zadebiutowały papiery dłużne o wartości 500 mln zł wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny. Bezpieczeństwo debiutujących listów zastawnych gwarantują wierzytelności banków zabezpieczone hipotecznie.

Oprocentowanie listów zastawnych jest zmienne i wynosi WIBOR 3M plus 0,65 proc. Żeby przekonać się, ile można na nich zarobić trzeba do wartości trzymiesięcznej stopy kredytu na rynku międzybankowym dodać 0,65 proc. Biorąc pod uwagę stopę WIBOR 3M z ostatnich dni, wartość oprocentowania listów zastawnych wynosi 2,32 proc. Data wykupu papierów wartościowych została ustalona na 28 kwietnia 2021 roku.

Najlepsze lokaty w kwietniu

Eksperci TotalMoney.pl w kwietniowym rankingu porównali oferty lokat terminowych, które może założyć każdy, niezależnie od tego, jakie relacje łączą go z danym bankiem. Przeanalizowano lokaty na 5 tys. zł.

Zestawienie lokat jednomiesięcznych otwiera Lokata LOGujesz-LOKujesz z oferty eurobanku. Jej oprocentowanie wynosi 3,5 proc. w skali roku. Przeznaczona jest dla klientów eurobanku, którzy aktywują bankowość mobilną. Druga jest Lokata w IKO proponowana przez PKO BP i Inteligo z oprocentowaniem na poziomie 2,25 proc. w skali roku. Ostatnia pozycja na podium przypadła dwóm bankom – SMART Lokata Banku SMART i Lokata BIZ spinająca ze stawką 1,85 proc.

Najlepsze lokaty półroczne w marcu

Średnie oprocentowanie dziesięciu najlepszych ofert lokat sześciomiesięcznych to 2,49 proc. Najwyżej oprocentowaną – 4 proc. w skali roku proponuje Bank BPH. Konieczne jest spełnienie kilku warunków. Pierwszym jest założenie jednego trzech kont osobistych: Lubię to!, Kapitalne Konto lub Maksymalne Konto i podpięcie pod niego lokaty w ramach pakietu Nowy Gatunek. Kolejny wymóg dotyczy zasilania konta kwotą minimum 2 tys. zł miesięcznie. Minimalny depozyt to 1 tys. zł, maksymalny – 10 tys. zł.

Inwestorzy indywidualni unikają giełdy

Duża część drobnych inwestorów na dobre porzuciła rynek akcji i nice nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. Tym bardziej, że ocena sytuacja temu nie sprzyja. Wielkie prywatyzacje zostały zakończone, a zachowanie głównych indeksów warszawskiego parkietu pozostawia wiele do życzenia. WIG stracił w minionym roku 10 proc., w tym roku znajduje się niemal 5 proc. pod kreską. Z cyklicznych statystyk prezentowanych przez GPW wynika, że jeszcze w 2010 roku udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku wynosił 19 proc., w 2011 i 2012 roku było to 18 proc., w 2013 roku mieli oni 15-proc udział w obrotach, w 2014 – 13-proc., zaś w 2015 już tylko 12-proc. Ubiegłoroczny rezultat jest najgorszy w całej historii warszawskiego parkietu.

Fundusze mają za sobą ciężki rok

Koniec hossy, załamanie koniunktury na rynku długu skarbowego – to czynniki, które uniemożliwiły osiąganie bardzo dobrych rezultatów klientom funduszy w 2015 roku. Na rynku wciąż jednak dostępne są produkty, które wyróżniły się na tle konkurencji i podbiły benchmark.

Rozwiązania dłużne w 2015 roku nie wypracowały wysokiego wyniku. Indeks IROS (mierzący zmianę cen polskich obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu) zyskał niespełna +1,5 proc., podczas gdy średnia funduszy dłużnych uniwersalnych wyniosła +0,6 proc., a funduszy opartych na papierach skarbowych +0,4 proc.

Lokaty miesięczne w grudniu

Klienci nie mogą liczyć na wysokie oprocentowanie lokat bankowych. Podstawowa stopa NBP od marca utrzymuje się na poziomie 1,5 proc. i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. Z tego powodu oprocentowanie depozytów w wielu bankach sięgnęło tak niskich, nienotowanych od lat poziomów.

Nie brak jednak nieźle oprocentowanych ofert, ale są one obwarowane dodatkowymi warunkami. Zwykle banki oferują tego typu lokaty tylko nowym klientom lub proponują lepsze stawi posiadaczom ROR.

Fundusze multi asset w 2015 roku

Fundusze multi asset oferują szeroki wachlarz inwestycji w jednym produkcie, jednak nie chroni to ich przed spadkami.

Zarządzający tego typu strategiami mają pełną swobodę lokowania środków na różnych rynkach, bez ograniczeń co do kraju, czy regionu, posiadają też pełną swobodę w doborze instrumentów takich jak np. akcje, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego, surowce, waluty czy nieruchomości.

Jednym z głównych celów funduszy multi asset jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych. Jednak, gdy zawirowania dotykają niemal wszystkie rynku, straty są nieuniknione.

Oprocentowanie lokat może wzrosnąć pod koniec roku

Średnie oprocentowanie depozytów zawartych na podstawie trwających umów sięgało na koniec stycznia 2,5 proc., było ono o 0,2 pkt proc. niższe niż w grudniu ubiegłego roku – wynika z danych opublikowanych przez NBP. Przeciętne oprocentowanie lokat nowo zawieranych wynosiło 2,6 proc., stawki nie zmieniają się od października 2013 roku.

Zdaniem specjalistów nie ma co liczyć na znaczący wzrost oprocentowania depozytów bakowych w najbliższym czasie. Pierwsze korzystne zmiany pod tym względem pojawią się dopiero pod koniec roku, kiedy perspektywa wzrostu stóp procentowych banku centralnego stanie się bardziej realna.